TULIRELV.EE kasutamistingimused

Moderaator: kahuriliha

Vasta
Kasutaja avatar
kahuriliha
administraator
administraator
Postitusi: 9
Liitunud: K Mai 27, 2020 12:14 am
Vanus: 22-25
Kontakt:

TULIRELV.EE
reeglid, sätted, mõisted

Mõisted
 1. Portaal või platvorm või veebileht - TULIRELV.EE veebikeskkond.
 2. Kasutaja - inimene, kes on TULIRELV.EE platvormil registreerunud ning omab sisselogimiseks isiklikku kasutajatunnust ja salasõna.
 3. Veebilehe kasutamine - veebikeskkonnas viibimine, selles sisalduvatel lehekülgede ja artiklite lugemine, selle kasutajatega suhtlemine.
 4. Külaline - inimene, kes asub TULIRELV.EE veebikeskkonnas külalisena ilma registreerimiseta, kasutajatunnuse ja salasõnata.
 5. Kasutamistingimused - TULIRELV.EE veebikeskkonna looja poolt ettekirjutatud tingimused, mida on iga kasutaja kohustatud järgima.
 6. Mõisted - kasutamistingimuste lahutamatu osa, mis seletab erinevate sõnade tähendust käesolevate kasutamistingimuste kontekstis.
 7. Õiguskaitseorgan - Kehtivat Eesti Vabariigi seadust kaitsev institutsioon, näiteks Politsei- ja Piirivalveaemet.
 8. Teave - kõik TULIRELV.EE veebikeskkonnas olev teave.
 9. Avalik teave - teave, mis on veebilehe looja poolt külalistele avalikuks tehtud.
 10. Kinnine teave - teave, mis ei ole veebilehe looja poolt külalistele avalikuks tehtud ja millele pääsevad ligi üksnes kasutajad.
 11. Seadus - kehtiv Eesti Vabariigi seadus.
 12. Relvaseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/RelvS
 13. Privaatsõnum - veebilehesisene sõnumisaatmis- ja vastuvõtmissüsteem ucp.php?i=pm&folder=inbox (saadav ainult kasutajatele).
 14. Veebilehe looja - kasutaja kahuriliha.


Kasutamistingimused

Sissejuhatus
 1. Veebilehe kasutaja kinnitab juba registreerumise ajal, et ta on täies mahus tutvunud platvormi kasutamistingimustega, sealhulgas kasutamistingimuste lahutamatuks osaks olevate mõistetega, on neid täielikult ja adekvaatselt mõistnud ning kohustub ja kavatseb neid vankumatult järgida igal ajahetkel, mil ta TULIRELV.EE veebikeskkonnas viibib.
 2. Kasutamistingimustest ebakorrektselt või puudulikult teadlik olemine, nende vääralt mäletamine, väär mõistmine või muud kasutajast olenevad asjaolud, mis põhjustavad kasutamistingimuste ebakorrektse järgimise, ei vabasta kasutajat kasutamistingimuste täitmise kohustusest.
 3. Veebileht TULIRELV.EE ega selle vastutavad isikud ega veebilehte majutav veebiserver ega selle vastutavad isikud ei vastuta ega saagi vastutada mistahes kasutaja(te) mistahes eksimus(t)e eest veebilehe kasutamistingimuste või kehtiva seaduse vastu, sest veebilehe looja on teinud ja kavatseb edaspidigi teha kõik endast oleneva, et rikkumisi vältida, kuid avatud internetikeskkonnas puudub otsene kontroll ja mõju veebilehe kasutajate üle. Kui kasutaja mingil moel rikub enda TULIRELV.EE veebilehe haldusalas tehtava tegevusega kehtivat Eesti Vabariigi seadust, on veebilehe looja valmis tegema koostööd õiguskaitseorganitega, et edaspidiseid rikkumisi vältida ning vajadusel rikkuja vastutusele võtta.


Portaali sätted
 1. TULIRELV.EE ega selle looja ega seda haldavad isikud ei kiida heaks relvade ebaseaduslikku käitlust ning sellega tegelemine või sellele kaasaaitamine TULIRELV.EE veebilehe vahendusel või abil on keelatud.
 2. TULIRELV.EE ega selle looja ega seda haldavad isikud ei kiida heaks relvade ja laskemoona ebaseaduslikku modifitseerimist. Lubatud on üksnes seadusega kooskõlas olevad modifikatsioonid.
 3. Kasutajate vaheline soovituste andmine ja mistahes muus vormis suhtlemine peab lähtuma kehtivast Eesti Vabariigi seadusest. Keelatud on vaenu ja vägivalla õhutamine ning seaduserikkumis(t)ele üleskutsumine. Lähtuda tuleb põhimõttest, et relvade eesmärk on vältida rünnet ja vajadusel kaitsta aset leidva ründe eest.
 4. TULIRELV.EE veebikeskkonna vahendusel ja abil tehtavad tehingud peavad olema ausad, läbipaistvad, heatahtlikud ja seadusega kooskõlas. Piiratud tsiviilkäibes olevate relvade puhul peavad tehingu osapooled tehingu kinnitama ettenähtud ajal ja korras sobivas Politsei- ja Piirivalveameti esinduses.


Külalise õigused ja kohustused
 1. Külalisel on õigus tutvuda veebilehe artiklite, sh kasutamistingimuste ja muu veebilehe looja poolt külalistele avalikuks tehtud teabega.
 2. Külalisel on õigus registreeruda kasutajaks.
 3. Külalisel on kohustus kasutajaks registreerumisel sisestada vanus, mis on korrektne ja kooskõlas tema tegeliku vanusega.
 4. Külalisel on õigus keelduda või loobuda registreerumisest, jääda külaliseks ja saada avalikku teavet.
 5. Külalisel on kohustus mistahes olukorras hoiduda kehtiva Eesti Vabariigi seaduse ja veebilehe kasutamistingimuste rikkumisest.
 6. Külalisel on kohustus enne kasutajaks registreerumist täies mahus tutvuda veebilehe kasutamistingimustega ja nende lahutamatuks osaks olevate mõistetega, nendest täielikult ja adekvaatselt aru saada ning nendega nõustuda ja neid vankumatult järgida igal ajahetkel, mil ta TULIRELV.EE veebikeskkonnas viibib.
 7. Külalisel on keelatud omada ligipääsu kinnisele teabele, kasutades selleks teise inimese kasutajat või muul moel veebilehte manipuleerides. Kui mittetahtlikult avastatakse ligipääs kinnisele teabele, tuleb leht sulgeda ja esimesel võimalusel juhtunust teavitada veebilehe loojat.
 8. Külalisel on keelatud avalikustada veebilehel olevat teavet väljaspool veebilehte.
 9. Külalisel on keelatud registreeruda kasutajaks kui ta mistahes põhjusel ei saa või ei soovi nõustuda veebilehe kasutamistingimustega.
 10. Külalisel on keelatud üritada kellegi teise kasutajatunnusega sisse logida.


Kasutaja õigused ja kohustused
 1. Kasutajal on õigus kasutada veebilehe funktsioone ja võimalusi sihtotstarbeliselt, seaduspäraselt ja head soovivalt.
 2. Kasutajal on õigus avalikustada veebilehel olevat teavet väljaspool veebilehte kui tal on selleks eelnev luba teabe autorilt.
 3. Kasutajal on õigus kasutada veebilehte turupinnasena, kus relvaseadusega kooskõlas olevate relvade suhtes seaduspäraste tehingute teostamiseks kontakte leida.
 4. Kasutajal on kohustus tagada, et tema profiilil kuvatav vanus oleks korrektne ja kooskõlas tema tegeliku vanusega.
 5. Kasutajal on kohustus teavitada koheselt veebilehe loojat privaatsõnumi teel kui kasutaja mistahes põhjusel ei saa või ei soovi nõustuda veebilehe kasutamistingimustega.
 6. Kasutajal on kohustus tagada, et mitte keegi teine ei saa tema isikliku kasutajatunnusega sisse logida.


Lõppsätted
 1. Tuleb arvestada, et veebilehe kasutajate seas võib olla ka alaealisi, seega tõsisemate vestluste ja tehingute puhul on mõistlik eelnevalt veenduda, kellega ja kui vana inimesega tegu on.
 2. Veebilehte haldavad isikud, sh veebilehe looja, võivad veebilehe sisu ja selle kasutajaid modereerida enda soovi ja parima äranägemise järgi, kuid mitte neid põhjendamatult muuta kui selleks puudub otsene vajadus.
 3. Veebilehe looja võib veebilehe kasutamistingimusi muuta igal ajahetkel sellest eelnevalt teatamata.

Vasta